Huisbezoek

Voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek kunt u bellen met de assistente via telefoonnummer 045-545 30 59. Wij verzoeken u vóór 10.00 uur ’s ochtends dit kenbaar te maken. 

Onze assistentes vragen u, in opdracht van de huisarts, naar de aard en ernst van de klachten vragen om zo een inschatting te maken van de benodigde tijd en de urgentie. We noemen dit triage. We vragen vriendelijk uw begrip.

Visites zijn bedoeld voor patiënten die te ziek zijn om zelf naar de praktijk te komen. Het is mogelijk dat de assistente u, na triage, vraagt om naar de praktijk te komen. In de praktijk zijn de onderzoeks- en behandelmogelijkheden uitgebreider dan in de thuissituatie. Probeer desnoods familie, kennissen of vrienden in te schakelen. 

Een visite duurt gemiddeld 10 minuten voor één klacht. Heeft u meerdere klachten of behoefte aan meer tijd, geef dit door bij het maken van de afspraak. We reserveren dan extra tijd voor u.

Bel tijdig af wanneer het huisbezoek niet meer noodzakelijk is. Wanneer u zonder afmelding niet aanwezig bent, zijn wij genoodzaakt de visite bij u in rekening te brengen.