Spreekuur

Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur kunt u bellen met de assistente via telefoonnummer 045-545 30 59. 

Onze assistentes vragen u, in opdracht van de huisarts, naar de aard en ernst van de klachten, om zo een inschatting te maken van de benodigde tijd en de urgentie. We noemen dit triage. We vragen vriendelijk uw begrip.

Een afspraak duurt gemiddeld 10 minuten voor één klacht. Heeft u meerdere klachten of behoefte aan meer tijd? Geef dit dan door bij het maken van de afspraak. We reserveren dan extra tijd voor u.

Bel tijdig af wanneer u niet op de afgesproken tijd op het spreekuur kunt komen. Wanneer u zonder afmelding niet op het spreekuur verschijnt, zijn wij genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen.