Bloedprikken

De assistente prikt bloed na overleg met de huisarts. Bloedprikken in het kader van de chronische zorg (diabetes of hart- en vaatziekten) gebeurt in overleg met de praktijkondersteuner. Het kan zijn dat u eerst op het spreekuur wordt uitgenodigd.

Wij vragen u voor bloedprikken een afspraak te maken bij de assistente.

Houd er rekening mee dat u voor sommige bepalingen (glucose en cholesterol) nuchter dient te zijn. U mag na 00.00 uur voorafgaande aan de dag dat u komt prikken, niets meer eten of drinken. Het innemen van medicatie met een slokje water is geen probleem. Vermijd het gebruik van koffie.

De uitslag wordt tijdens een vervolgconsult of controle met u besproken. Indien de huisarts met u heeft afgesproken dat u mag bellen voor de uitslag, is deze een dag na het prikken  bekend. U kunt hiervoor bellen met  de doktersassistente.