Machtigen derden

In onze praktijk hechten wij veel waarde aan de privacy van de patiënt. Meer hierover leest u in ons privacyreglement.

In het kader van de AVG wetgeving kunnen wij geen medische gegevens aan derden verstrekken. Wilt u dat iemand anders (partner, kind, kennis etc.) uw medische gegevens kan inzien of kan ophalen, vul dan een Machtigingsformulier in en lever dit in bij de assistentes.