Nadenken over levenseinde

Denken en praten over doodgaan vinden de meeste mensen niet makkelijk. Voor uzelf en de mensen om u heen is het vaak moeilijk om over te beginnen. Praat erover met uw familie, vrienden en met uw huisarts. Bijvoorbeeld: wilt u zo lang mogelijk alle behandelingen hebben die er zijn? Of zijn er misschien behandelingen die u later niet meer wilt? Welke begeleiding verwacht u van uw huisarts?

Misschien weet u al dat u een ziekte heeft en niet beter kunt worden of nog maar een paar maanden of weken te leven heeft.
Of misschien bent u oud en kijkt u uit naar het einde.
Misschien bent u gezond, maar vindt u het fijn als uw arts weet hoe u over uw levenseinde denkt.
Het kan ook zijn dat u wilt weten wat uw (huis)arts vindt van euthanasie.

Misschien wilt u nadenken en praten over wat u in de toekomst wil aan zorg en behandeling. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar https://www.thuisarts.nl/levenseinde.

Het geeft rust als u weet dat de mensen om u heen en uw arts weten wat u belangrijk vindt. Zij kunnen u dan de zorg geven die bij u past.

Plan een consult bij uw huisarts en denk alvast na over deze vragen:
  • Wat wilt u van uw huisarts weten?
  • Waar bent u bang voor?
  • Wie en wat is belangrijk in uw leven, wat geeft u plezier?
  • Wat wilt u dat artsen doen als u lijdt?
  • Wat is voor u ondraaglijk lijden?
  • Wilt u bij een hartstilstand wel of niet gereanimeerd worden?
  • Wilt u het liefst thuis sterven, of bijvoorbeeld in een hospice?
  • Wilt u een wilsverklaring maken?
  • Wat wilt u opschrijven in uw wilsverklaring?
  • Welke mensen kunnen u helpen als u het moeilijk heeft? Wat kunnen zij voor u doen?

Om uw wensen vast te leggen in uw medisch dossier vragen wij u een Wilsverklaring in te vullen.  De wilsverklaring bestaat uit een aantal onderdelen: o.a. euthanasieverklaring, niet reanimeren en behandelverbod.  U kunt het formulier invullen dat op u van toepassing is. Neem het ingevulde formulier mee naar uw huisarts om te bespreken.