Registratieformulier klacht

    Een klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid, ongenoegen of tekortkoming door of namens een patiënt aangaande de bereikbaarheid, de bejegening, de advisering, het medisch handelen en/of financiële zaken van de praktijk. Een klacht kan worden ingediend door de patiënt of diens vertegenwoordiger.

    Gegevens klager

    Gegevens klacht