Oogheelkundig spreekuur

Raymond Lonij heeft zich als huisarts bijzonder bekwaamd in oogheelkunde. Na de extra opleiding heeft hij zich geregistreerd bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Op het oogheelkundig spreekuur onderzoekt hij onder meer:

  • De gezichtsscherpte (visusonderzoek)
  • De oogboldrukken
  • Of er sprake is van staar
  • Of er afwijkingen zijn aan het hoornvlies
  • Of er afwijkingen zijn aan het netvlies

Om uw ogen beter te kunnen onderzoeken druppelen wij de ogen waardoor de pupil verwijdt. Hierdoor kunt u 4 uur minder scherp zien. Het is verstandig om geen auto te rijden. Vraag dus iemand om u op te halen.

Onze eigen patiënten, maar ook patiënten van andere praktijken zijn welkom op dit spreekuur.  Uw eigen huisarts kan u naar dit spreekuur verwijzen. Voordeel is dat u dichtbij huis, snel en deskundig voor uw oogklachten wordt onderzocht en dat onnodig bezoek aan de oogarts kan worden voorkomen. Vindt de huisarts een controle bij de oogarts noodzakelijk, dan wordt er alsnog een afspraak bij de oogarts gepland.