Spreekuur praktijkondersteuner

Een praktijkondersteuner is een zelfstandige zorgverlener, die bepaalde (geprotocoleerde) taken overneemt van de huisarts. Een praktijkondersteuner beschikt over een eigen werkruimte binnen de huisartspraktijk, waarin zij zelfstandig patiënten behandelt. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal zo nodig ook patiënten bezoeken. De praktijkondersteuner werkt onder supervisie van de huisarts.

We hebben in de praktijk een praktijkondersteuner Somatiek, een praktijkondersteuner GGZ en een Praktijkondersteuner Jeugd.

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Een praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met een lichamelijke, chronische aandoening, met name met diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Ook de kwetsbare ouderen is een aandachtsgebied voor de POH-S.

De huisarts stelt de diagnose en spreekt met u het beleid af. De praktijkondersteuner voert dit beleid uit. Iedere drie tot zes maanden spreekt zij met u in haar eigen spreekuur over uw ziekte en de gevolgen daarvan. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt u bij medicatiegebruik, veranderingen in de leefstijl (o.a. stoppen-met-roken) en voert controleonderzoeken uit. 

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert en ondersteunt bij psychische, psychosociale of psychiatrische klachten in samenwerking met de huisarts. Denk aan vermoeidheid, spanningshoofdpijn, burn-out, depressie of relatieproblemen. 

De praktijkondersteuner richt zich op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg en preventie.

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner GGZ Jeugd, meestal een orthopedagoog of GZ-psycholoog, biedt steun aan jongeren met (psycho)sociale klachten. Daarbij zorgt de praktijkondersteuner voor een goede verbinding tussen huisarts, scholen, jeugdteams en andere betrokken partijen. Hierdoor kunnen er meer jeugdigen met hun klachten direct geholpen worden in de huisartsenpraktijk en hoeven zij minder snel doorgestuurd te worden naar specialistische instellingen. Jeugdigen krijgen de zorg die zij nodig hebben, dicht bij huis en zo licht óf juist intensief als de situatie vraagt. De praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk is redelijk nieuw, maar is een belangrijke stap in het veranderen van de jeugdzorg naar toegankelijke zorg dicht bij huis.

Op het spreekuur van de praktijkondersteuner Jeugd zijn ouders met kinderen en jongeren van harte welkom.